Alumni

Decemberhälsning till våra alumner!

December 13, 2017

Vi är så glada och stolta att Arcada återigen har placerat sig på första plats i den årliga jämförelsen mellan yrkeshögskolorna i Finland! Jämförelsen, som beaktar resultat både inom utbildning och forskning baserar sig på de finansieringsindikatorer som slagits fast av undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

Enligt rektor Henrik Wolff beror Arcadas framgång främst på ambitiösa och motiverade studenter och medarbetare. En anledning till att Arcadas studenter är så motiverade och ambitiösa är helt klart det engagemang som Arcadas alumner visar för högskolans verksamhet. Under hösten har vi t.ex. fått besök av alumner som gästföreläsare, studenter har erbjudits praktik och arbetsplatser och alumner ställde också upp i juryn för den interna idétävlingen Mindventures. Ett stort tack till alla er som engagerar er och som bidrar till att Arcada är bäst i Finland!

Intra- och entreprenörskap är något som genomsyrar hela högskolans verksamhet. Det är något vi kan se även i de uppdrag som kommer in. Nytänk genomsyrar t.ex. både det uppdrag företagsekonomistudenter arbetat med under hösten där de analyserat Oululainens Pullavas varumärke och i projektet EDU-SMEs, där studenter spelar en aktiv roll i små och medelstora företags internationalisering.

Arcada samarbetet med Demola fortsätter, och för ett par veckor sedan arrangerades Demola Jam, där studenter engagerades i olika samarbetsprojekt. Demola är den största och snabbast växande globala innovationsplattformen och består i dag av över 900 företag och organisationer och över 50 universitet och högskolor.

I januari arrangerar Arcada nätverks- och rekryteringsevenemanget My Future Work 2018. Vi hälsar alla intresserade alumner välkommen att delta i evenemanget oberoende om ni är ute efter att rekrytera, vill erbjuda praktikplatser, uppdrag eller om ni själva söker jobb och vill utvidga era nätverk. Välkommen med!

/Alumnkoordinator Mia