Alumni, Events

Alumnträff för ingenjörer

October 29, 2015

Onsdagen 14.10 samlades ett 40-tal ingenjörer utexaminerade från Tekniska Läroverket och Arcada för att höra de nyaste vindarna inom ingenjörsutbildningen på Arcada samt hur framtidens ingenjör ser ut. Driftingenjörsförbundet hälsade välkommen och berättade om aktuella ärenden inom förbundet och arbetsmarknaden, varefter yrkeshögskolans representanter presenterade utbildningen samt den på Arcada utvecklade värmeförlustmätaren.

Efter presentationerna var det tid för ost och vin med mingel. Ingenjörer från studerande till pensionärer minglade livligt, och det var trevligt att se en så stor skara av ingenjörer i alla åldrar diskutera över gemensamma intressen. Att lärare deltog i träffen var högt uppskattat av deltagarna.

Tack till alla som deltog och gjorde tillställningen lyckad!

Anne Granat–Jukakoski / DIFF