Education, Entrepreneurship

Stockholm med 135 studenter!

October 9, 2013

+1

I måndags gick startskottet för Arcada Business Schools nya kurs Arcada 360. Kursen har som mål att vidga studenternas vyer genom att låta dem analysera och reflektera kring stora samhällsfrågor. Ett annat syfte är att främja integreringen av utländska och inhemska studenter genom att alla läser och arbetar tillsammans på engelska.

Startskottet för Arcada 360 var en studieresa till Stockholm med 135 finländska och utländska studenter. På väg till Stockholm fick studenterna förbereda sig för olika studiebesök genom att göra efterforskningar och förbereda frågor. De fick också göra mingel- och kommunikationsövningar med bakgrund i kursen Communications & Public speaking som löper parallellt med Arcada 360.

Studiebesöken i Stockholm var valda så att de alla hade en koppling till de teman som under läsåret kommer att bearbetas i kursen: Europas framtid, Finanskrisen och Rätten att resa. Väl framme i den svenska huvudstaden delades studenterna upp i sju grupper som gjorde var sitt studiebesök till finansbolaget 3i, konsultbyrån JKL, logistikföretaget ME Group, trendbyrån Travel Trends, Södra Teatern, Utrikesdepartementet och Crystal Plaza Hotel.

Efter studiebesöken och några timmars fritt strosande i ett höstsoligt Stockholm återupptogs arbetet på kryssningsrutten tillbaka mot Helsingfors. I nya konstellationer fick studenterna diskutera och utvärdera sina erfarenheter av studiebesöken, och förbereda sig för det arbete som vidtar efter hemkomsten: att fylla i den läsårslånga Learning Diary som är en del av utvärderingen i Arcada 360, och att skriva en kortare uppsats om resan.

Det kanske största glädjeämnet under resan var att se hur studenterna umgicks och lärde känna varandra, oavsett nationalitet. Den ofta så utmanande integreringen av studenter av olika härkomst fick under två dagars vistelse på Östersjön en rejäl och positiv skjuts framåt!

Som lärare var det en fröjd att följa med våra duktiga studenter på resan. I Arcada Business School går engagerade, noggranna och ambitiösa studenter som genom ett professionellt uppträdande och pålästa frågor på ett utmärkt sätt representerade Arcada, sina hemländer, och en generation ungdomar som i framtiden har alla möjligheter att bidra till att utveckla finskt näringsliv och samhälle i en mycket lovande riktning.

/Katarina