Cooperation, Education
  • Home sweet home. Hemma vid solnedgång.

  • Bye bye Poznan.

  • Lördagens keynote föreläsning med Walter Eppich.

SESAM Polen dag 5

June 16, 2014

Varje år ordnas en konferens, främst för vårdpersonal som är intresserade av simulering som undervisningsmetod någonstans i Europa. Detta år ordnas konferensen i Poznan, Polen 11-14.6.2014 (SESAM2014). Tre lärare från sektionen för vård deltar, dvs Eivor Wallinvirta, Annika Skogster och Pernilla Stenbäck. Vi deltar med en pre-konferens workshop, en muntlig presentation, en affisch och i två workshops på konferensen.

Sista konferensdagen inleddes med en strålande keynoteföreläsning av Walter Eppich. Föreläsningen handlade om att hålla debriefing (en form av uppbyggande feedback) också i den kliniska kontexten, inte bara i simuleringen. Han talade om att debriefing alltid berör känslor och att den skall vara en konversation som består av information, reflektion och ärlighet. Han poängterade att debriefing bör vara kritisk men positiv, saklig, inte fördömande, rätt riktad och samtidigt skall den inte såra eller ge känslan åt den som får feedbacken att den blir trampad på tårna. Trots alla dessa krav kan man göra den tidsmässigt kort, 8-10 minuter, vilket möjliggör att man kan hålla debriefingen också mitt i ett arbetspass.

På SESAM ordnades också en fotografi- och videotävling och vi deltog i dem båda. Juha-Pekka Laakso, lärare på Arcada, hade gjort en video om kommunikation i vården medan Pernilla och Annika stod för fotobidraget med SimDad och SimNewB. Båda bidragen kom med i finalen, dvs de var bland de tre bästa av totalt 8 bidrag. Trots spontana kommentarer och stark support vann våra bidrag inte denna gång, manuskriptet på nästa års video skrivs redan..

Förutom det vetenskapliga utbudet ger konferensen möjlighet till att skapa och upprätthålla kontakter och bygga nätverk. Alla teman vi förde fram under SESAM 2014 väckte stort intresse och en önskan om forskning, publikationer och samarbete.

Dagens utmaning är en fortsättning på andra dagens posterbekymmer. Transportröret hade blivit bortstädat då vi skulle ta hem postern. Alla transportrör var borta, inte bara vårt. Nya innovationer hör till Arcadas strategi, så vi stod inte rådlösa. Några ark flipboard papper, lite tape och en bunt gummiband räddade situationen.

En innehållsrik och givande konferens, ändå alltid skönt att få åka hem. SESAM2014 gruppen tackar och säger adjö.