Cooperation, Education
  • Auditoriet och dagens första föreläsning

  • Mottagning till folkfesten av dansare

  • Tuff-tuff tåget

  • Traditionell Polsk mat, kaszanka.

SESAM 2014 Polen dag 4

June 14, 2014

Varje år ordnas en konferens, främst för vårdpersonal som är intresserade av simulering som undervisningsmetod någonstans i Europa. Detta år ordnas konferensen i Poznan, Polen 11-14.6.2014 (SESAM2014). Tre lärare från sektionen för vård deltar, dvs Eivor Wallinvirta, Annika Skogster och Pernilla Stenbäck. Vi deltar med en pre-konferens workshop, en muntlig presentation, en affisch och i två workshops på konferensen.

Dag fyra i Polen och tredje konferensdagen med fest på kvällen. Förmiddagens keynote betonade lärandet och dess former framom tekniken. Föreläsaren gav exempel på hur man kunde ta in konst som en del av lärandet för att få ett bredare och djupare förhållande till ämnet vilket leder till interaktion med studenterna.

Annika och Pernilla höll sin workshop om flipped classrom som undervisningsmetod som en del av simuleringen. Workshopen behandlade didaktik och pedagogik som belyste undervisningsmetoder som möljiggör för studenten ett aktivt lärande. Workshopen väckte stort intresse bland både vårdare och läkare. Deltagarna uttryckte en önskan om forskning inom ämnet och vi hoppas att vi kan vara med och bidra med fortsatt utveckling.

Dagen avrundades med en traditionell Polsk folkfest dit vi åkte med ett gammalt tuff-tuff tåg (ånglok). Festen hölls ute på hembygdmuseets gård i Szreniawie, ca 20 km utanför Poznan där vi mottogs av dansare i traditionella dräkter. Vi fick njuta av traditionell mat, folkmusik och dans.

Dagens utmaning, som egentligen varit en utmaning från början, var att förstå sig på tidsuppfattningen och tidtabellerna här i Poznan. Att det står en tid i programmet, att arrangörerna ger en annan och det förverkligas enligt en tredje tidtabell.

Idag har vi också glädjen att publicera dagens höjdare. En sommarnatt utan myggor.