Education, Events

Global Heath Care -seminarie samlade åhörare i Kenya

September 15, 2014

+2

Master in Global Health programmets disseminations seminarium fredagen den 12.9 i Kendu Bay samlade ca 100 personer från sjukhuset, närliggande skolor och samhällen. Idén med fältstudierna var att utreda och stärka katastrofberedskapen i närregionen. Studenterna hade sammanställt rapporter baserade på litteraturöversikter och empiriskt data samlat genom observationer och intervjuer under de föregående dagarna. Resultatet och rekommendationerna presenterades av grupperna under seminariet och kommer att vidarebefordras till regionen i form av faktablad.
Lärargruppen sammanställer två vetenskapliga artiklar baserade på intensivkursen och hela programmets idé och pedagogiska strategi.

Hälsningar från ett soligt Kenya!
Ses snart!

/Gugge – överlärare i vård vid Arcada