Alumni

Alumnstafetten: Grönt på båda sidorna staketet

September 10, 2013

+3

Jag har hört många utexaminerade som blickar tillbaka på studielivet med en suck. Tiden som kännetecknades av sena morgnar, fester, intressanta kurser och diskussioner. Oj så allt var lätt då! Förstås kunde det vara tufft emellanåt men tyngre är det nu i arbetslivet – längre dagar, krav, ansvar… Pengar finns men var är fritiden?

På andra sidan staketet står studerandena som klagar över studielivet, hur tungt det är med alla kurser, med ekonomin och att få allt att gå ihop. De längtar efter att få pappren i handen, att få börja jobba och tjäna pengar. De längtar efter att ha pengar att leva livet med.

Ofta längtar vi tillbaka till det förflutna eller efter det vi inte ännu har. Studietiden och arbetslivet har ändå både för- och nackdelar. Om vi ständigt längtar tillbaka eller önskar vrida klockan framåt, går vi miste om det vi har just nu. Genom att ta vara på de fördelar vår rådande situation erbjuder, säkrar vi att vi inte ångrar någonting i framtiden. Njut av att studera! Njut av ditt jobb!

Ta vara på just denna stund oberoende var du befinner dig!

/Christel