Alumni

Alumnstafetten börjar inom 3… 2… 1… NU!

September 9, 2013

+3

Jag heter Christel och jag är medlem i Arcadas alumnråd. I rådet har vi diskuterat hur viktigt det är att berätta om olika yrken mer konkret så studenterna bättre vet vad som väntar dem då de utexamineras. På så vis kanske studerandena också har lättare att välja kurser och intresseområden. Om inte annat, så väcker andras berättelser funderingar kring vårt egna förflutna och vår framtid!

Min bakgrund

Jag studerade till socionom YH under åren 2003-2006 på Arcada. Ännu då var det rätt så oklart var socionomernas plats på arbetsmarknaden är. Det jag visste var att jag vill jobba med unga och förebyggande arbete. Min valfria praktik gjorde jag på ungdomsgårdar, vilket förstärkte mitt intresse för ungdomsarbete. Jag skrev också mitt examensarbete om ämnet.

Då jag blev färdig i december 2006 började jobbsökningen men just då fanns det inga lediga tjänster inom mitt intresseområde. Istället började jag jobba som byråsekreterare inom utkomstskydd för arbetslösa på en arbetslöshetskassa. Detta kändes som ett lämpligt följande steg eftersom jag under studietiden hade jobbat bl.a. på FPA med liknande arbetsuppgifter. Inom kort fick jag tjänsten som förmånshandläggare och vidare som sakkunnig på utkomstskydd för arbetslösa. Trots härliga kolleger och lärorika arbetsuppgifter längtade jag efter ett arbete som mer motsvarade min utbildning och speciellt ungdomsarbete.

Jag visste redan under studietiden att jag i något skede kommer att fortsätta studera. Efter utexaminationen följde jag aktivt med hur ungdomsarbetet utvecklades och vilka utmaningar det fanns. Sedan, efter tre års arbetserfarenhet som krävs för masterutbildningen, sökte jag in till Arcadas högre YH-utbildning.

På basen av kunskapen jag inhämtade under alla mina studieår och genom att vara uppmärksam på diskussionen som pågick bland både unga och i offentligheten, formades en vision. Min vision var och är än idag att alla unga ska få personligt stöd i att fatta realistiska och inspirerande beslut om framtiden. Stödet ska fås i tid och vara lättillgängligt eftersom yrkesvalet berör oss alla.

Tillsammans med samhällets akuta behov av nya metoder att motverka ungdomsarbetslöshet, fick min vision mig att grunda en egen firma, en konsultbyrå för unga. I slutrakan av masterstudierna körde jag igång verksamheten på heltid. Via företagsverksamheten syftar jag nu till att realisera min vision, som ytterligare utformades under tiden jag skrev mitt masterarbete. Jag avlade högre YH-examen denna vår. Mitt masterarbete kan läsas här.

Att kombinera sociala området och entreprenörskap

För att kunna stöda unga i yrkesvalet behövs samarbete mellan parter inom alla sektorer. Att jag fungerar som privat företagare betyder alltså inte att jag jobbar ensam i min egen bubbla. Jag har ingen företagarbakgrund, vilket är en utmaning, men med ett gott nätverk omkring mig kan jag lyckas. En grundprincip i min verksamhet är som exempel, att jag inte träffar unga på en byrå utan ute på caféer eller i inspirationsväckande utrymmen. Jag har fått använda Oasis-rummet på Arcada, vilket har varit till stor nytta då det inte alltid är så lätt att hitta lugna mötesplatser. Jag är glad att min egen skola har ett intresse för och vill stöda även oss som redan är utexaminerade.

Varför är jag aktiv alumn?

Arcada är modernt och förhåller sig öppet till nya idéer. Det märks i sättet anställda inom Arcada förhåller sig till studenterna. Vi har alla ett namn och vår åsikt har betydelse. Det är någonting man inte kan ta för givet!

Via alumnträffar får vi mingla med andra liksinnade, vi får kontakter och ett tillfälle att komma loss från vår egen vardag. Tillika blir vi uppmuntrade till att fundera över våra egna studieår och vad som har hänt sen dess. Detta kan väcka tankar om vad vi vill att händer till nästa.

Nu kan alumnerna dela med sig sina erfarenheter genom att delta i alumnstafetten på Inside Arcada. Jag råder alla utexaminerade att minnas tillbaka på tiden då allt började. Oberoende vad som hände då och vad ni gjort sen dess, så är er berättelse intressant att få höra! Stafettpinnen kommer snart att skickas vidare. Tills dess!

Christel Isberg
Socionom högre YH 2013
Konsult, företagare
2BCn Personal Management Agency